AMERYKAŃSKA SZKOŁA PODSTAWOWA w gdyni

Otwarta księga

Jesteśmy odpowiedzialni za nową identyfikację i oprawę graficzną Amerykańskiej Szkoły Podstawowej w Gdyni. Na początku 2017 roku dostaliśmy możliwość dokonania zmian wizerunkowych szkoły z okazji 25-lecia istnienia tej placówki. Zadaniem naszym było odświeżenie znaku i wyznaczenie dobrej praktyki w brandingu tej placówki.

Nowe logo odzwierciedla misję instytucji jaką jest Szkoła oraz miejsce w którym Amerykańska Szkoła działa, czyli w Gdyni.

Na pierwszym planie odnaleźć można książkę, w której wpisane są żagle – symbol Gdyni oraz fale – nieodłączny element morskiego krajobrazu. Kolorystycznie oraz koncepcyjnie zaprezentowane są one na podobieństwo flagi amerykańskiej.
Dodatkowy, niebieski element poniżej może być interpretowany zarówno jako mewa w locie – symbol wolności i wybrzeża , lub też jako stalówka pióra – kojarzona z wiedzą i nauką.

Otwarta księga

Oparcie znaku na koncepcji piramidalnej potęguje jednocześnie wrażenie pewności, stałości, panujących zasad. Otwarta księga, która stanowi dominantę kompozycyjno-stylistyczną sygnetu jest z kolei kojarzona z bezpośredniością, jedną z głównych cech amerykańskiego społeczeństwa.

Nowe barwy

Ograniczyliśmy paletę barw do najbardziej istotnych powiązanych z  barwami narodowymi USA występujących na sztandarze, Glory Red i Glory Blue. Jako barwę uzupełniającą zastosowaliśmy odcień szarości Pantone Cool Grey 8.

25-Lecie AES

Z okazji 25-lecia istnienia placówki Szkoły zaprojektowaliśmy znak jubileuszowy  który będzie przez najbliższy rok stosowany we wszelkich materiałach promocyjnych szkoły.

Budowa znaku opiera się na dodaniu do podstawowego symbolu AES – księgi, liczby 25 podkreślając lata działania szkoły.